Létezik a gazdagság bölcsessége, s az egzakt tudományok közé tartozik, csakúgy, mint az algebra, vagy az aritmetika.
Megvannak a törvények, amelyek a gazdagság elsajátításának folyamatát irányítják, s amennyiben Te ezeket a törvényeket megtanulod, s magadat azoknak aláveted, matematikai bizonyossággal meg fogsz gazdagodni.

A pénz és a javak tulajdonlása annak az eredménye, hogy valaki egy Biztos Út szerint cselekszik. Azok, akik dolgaikat - akár céltudatosan, akár találomra e Biztos Út szerint intézik, meggazdagodnak; azok pedig, akik a maguk dolgait nem e Biztos Út szerint hajtják végre, dolgozzanak bármily keményen, s legyenek akármennyire tehetséges emberek, szegények maradnak.

Természeti törvény, hogy hasonló okok mindig hasonló hatásokat eredményeznek. Ennélfogva, bármely férfi vagy nő, aki megtanulta, hogy ügyeit a Biztos Út szerint intézze, minden kétséget kizáróan meg fog gazdagodni.

Az iménti kijelentés helytálló voltát igazolják az alábbi tények:

1. TÉNY:
A meggazdagodás nem a külső körülményektől függ. Ha úgy volna, mindazok az emberek, akik bizonyos lakókörnyezetből származnak, kivétel nélkül tehetősekké válnának. Az egyik város lakossága csupa gazdag emberből állna, míg más városok népe csupa-csupa szegényből; vagy, az egyik állam lakosai henteregnének a jólétben, míg a szomszédos állam (vagy ország) lakóit a nyomorúság tizedelné. Mindenütt azt látjuk azonban, hogy a gazdagok és a szegények egyazon környezetben egymás mellett élnek, s gyakran ugyanazt a foglalkozást űzik. Ha két ember ugyanazon a helyen és egyazon üzletágban tevékenykedik, s az egyik meggazdagszik, a másik pedig szegény marad, ez csak annak tudható be, hogy a meggazdagodás elsősorban nem a környezet függvénye. Egyes környezeti feltételek lehetnek ugyan más feltételeknél kedvezőbbek, de amikor két ember ugyanazt a foglalkozást őzi ugyanabban a szomszédságban, s az egyik meggazdagszik, míg a másik nem, az világosan mutatja: a meggazdagodás annak az eredménye, ha valaki a Biztos Utat követi.

2. TÉNY:
Továbbá, a Biztos Út követésében mutatott jártasságok nem pusztán a tehetség meglétének köszönhetik, mivel számos igen tehetséges ember szegény marad, miközben mások, akiknek egészen csekély tehetség jutott osztályrészül, meggazdagodnak.
Ha közelebbről szemügyre vesszük azokat, akik meggazdagodtak, azt találjuk, hogy a legtöbb szempontból átlagosak, s nem büszkélkedhetnek csillogóbb tehetséggel és jobb képességekkel, mint a többi ember. Bizonyára Te is átgondoltad már ugyanezt: vajon miért "tartanak előbbre" a világban mások, akik Nálad kevésbé tehetségesek, miközben Te sem lógsz ki a sorból? Nyilvánvalóan nem azért gazdagodtak meg, mert olyan tehetségek és jártasságok birtokosai volnának, amelyektől más emberek meg vannak fosztva, hanem azért, mert ık történetesen a Biztos Út szerint jártak el.

3. TÉNY:
A meggazdagodás nem takarékosság vagy a fukarság eredménye. Számos fösvény ember szegény, miközben sokan válnak gazdaggá azok közül, akik szabadon költekeznek.

4. TÉNY:
Az sem tesz valakit gazdaggá, ha olyan dolgokat csinál, amit mások nem tennének; Két egyén ugyanabban az üzletágban gyakran pontosan ugyanazokat a dolgokat cselekszi, s az egyikük meggazdagszik, míg a másik szegény marad, vagy csődbe jut. Mindezekből arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a meggazdagodás nem bizonyos dolgok megtételének az eredménye... sokkal inkább abból fakad, hogy a dolgokat egy bizonyos Módon cselekedjük meg!

Ha pedig a meggazdagodás abból fakad, hogy a dolgokat bizonyos Módon hajtjuk végre, s ha a hasonló okok mindig hasonló eredményekhez vezetnek, akkor bármelyik férfi vagy nő, aki a Biztos Út szerint cselekszik, meggazdagodhat, s az egész problémakör kezelhetővé válik az egzakt tudományok keretei között.

Felmerül itt a kérdés, vajon ez a Biztos Út nem annyira bonyodalmas-e, hogy csupán egy maroknyi kisebbség által követheti? A Biztos Út azonban, ahogyan az imént láttuk, nem kíván semmiféle speciális természeti képességet. Gazdaggá válhatnak tehetséges emberek, s meggazdagodhatnak tudatlan és iskolázatlan alakok is; megtollasodhatnak azok is, akik fizikailag erősek, s azok is, akik csenevészek és betegesek.

A gondolkodásra és megértésre való bizonyos fokú hajlam persze elengedhetetlen. De, ami a természeti képességeket illeti, akármelyik férfi vagy nő, aki képes e sorok elolvasására és megértésére, minden bizonnyal meg is gazdagodhat. Azt is láttuk, hogy a környezet nem sokat nyom a latban, bár a térbeli helynek lehet bizonyos szerepe - jobb, ha valaki nem mászik fel a Himalája tetejére, hogy ott fagylaltozót nyitva várja a bomba üzletet!

A meggazdagodás érdekében emberekkel kell foglalkozni, s ott kell lenni, ahol ezek az emberek vannak. Ha ezek az emberek hajlamosak oly módon eljárni, ahogyan Te is eljárni szeretnél, annál jobb. Ez azonban éppoly kevéssé számít, mint a külső környezet.

Ha városodban bárki más meg tud gazdagodni, akkor Te is képes vagy erre.
Ha bárki abban az országban, ahol laksz, meg tud gazdagodni, akkor Te is képes vagy erre!

Nem győzzük hangsúlyozni: nem valamilyen konkrét üzletág vagy szakma megválasztásáról van szó. Emberek vagyonokra tesznek szert bármely üzletágban vagy akármelyik szakmában, miközben ugyanazt a hivatást űző tőszomszédjuk bennragad a nyomorban. Kétségtelen, hogy abban a foglalkozásban tud az ember a legjobban teljesíteni, amit kedvel, s ami testére szabott. Ha már kifejlesztett bizonyos képességeket, abban a foglalkozásban lesz a legsikeresebb, ahol ezekre a képességekre van szükség. Ugyanígy, olyan üzletágban fogsz a legjobban teljesíteni, ami illik tartózkodási helyedhez. Egy fagylaltozó több sikerrel kecsegtet a forró égövön, mint Alaszkában, a lazachalászatnak pedig inkább megfelel az Egyesült Államok északnyugati partja, mint Florida, ahol ugyanis lazac egyáltalán nem él!

Ha azonban ezektől az általános korlátoktól eltekintünk, a meggazdagodás egyáltalán nem valamilyen konkrét tevékenység gyakorlásától függ, hanem attól, hogy valaki megtanult-e a Biztos Úton haladni. Ha már gyakorol valamilyen foglalatosságot, s ugyanezen foglalatosságból a környezetében valaki meggazdagszik, míg ő nem, ez annak köszönheti, hogy nem olyan Módon csinálja a dolgokat, mint a másik.

5.TÉNY:
A meggazdagodás semmiféle kapcsolatban nincs a tőkehiánnyal.
Kétségtelen, hogy amennyiben tökéhez jutsz, könnyebben és gyorsabban megy a gyarapodás. Akinek azonban tőkéje van, az már gazdag, s nem kell azon tipródnia, hogy miként váljon azzá. Nem érdekes, hogy mennyire szegény valaki - amikor ügyeinek bonyolításában a Biztos Úton kezd haladni, gazdaggá válik; kezd majd tökével bírni.
A tőkéhez jutás része a meggazdagodás folyamatának. Része az eredménynek, ami szükségképpen következik abból, ha valaki a Biztos Utat járja.

ÖSSZEFOGLALÁS:
Lehetsz a földrész legszegényebb embere, nyakig az adósságokban; s lehet, hogy sem barátaid, sem befolyásod, sem pedig egyéb erőforrásaid nincsenek. Ha azonban a Biztos Úton kezdesz járni, óhatatlanul gazdagodni kezdesz majd, mivel a hasonló okok szükségképpen hasonló eredményekhez vezetnek.

Ha nincs tőkéd, lesz majd tőkéd elég; ha nem a megfelelő üzletágban tevékenykedsz, rá fogsz majd találni a megfelelő foglalatosságra; ha rossz környéken találod magad, elvonulhatsz egy jobb vidékre. Elkezdheted a jelenlegi foglalkozásodban is, a jelenlegi tartózkodási helyeden, hogy teendőidben a Biztos Út szerint járj el, ami meghozza majd a várva várt sikert.

Részlet Wallace D. Wattles: A Gazdagság Bölcsessége című könyvéből.

HA TETSZETT OSZD MEG MÁSSAL IS

Vélemény, hozzászólás?

Scroll to top