Bármi elmondható ugyan a nyomorúság magasztalására, a tény mégis tény marad:
Lehetetlenség valóban teljes, kielégítő és sikeres életet élni, hacsak nem gazdag az ember.

Nem érhetjük el a lehető legnagyobb sikereket tehetségünk vagy lelki fejlődésünk kibontakoztatásában, ha nincs kellő mennyiségű pénzünk - rengeteg olyan dolog létezik, amit a lélek kiteljesítéséhez vagy a tehetség fejlesztéséhez igénybe kellene vennünk, s ezekre nem tehetünk szert, ha nem rendelkezünk a megvásárlásukhoz szükséges pénzzel.

Az utazás, a különböző kultúrák megtapasztalása és tudásunk fejlesztése is pénzbe kerül. Sok mindenre elengedhetetlenül szükség van egy ember értelmi, lelki és testi fejlődéséhez, s korunk társadalma úgy van megszervezve, hogy az embernek rendelkezésére kell álljon az e dolgok birtoklásához szükséges pénz.

Ennélfogva, minden előrelépés alapja A gazdagság bölcsessége kell legyen.

Az egész élet célja nem egyéb, mint a fejlődés. Mindennek, ami eleven, elidegeníthetetlen joga van minden szintű fejlődéshez, amire csak képes.

Az emberélethez való joga egyszersmind azon dolgok szabad és korlátozatlan használatának jogát is jelenti, amelyek legteljesebb lelki, szellemi és testi fejlődéséhez szükségesek lehetnek.

Más szavakkal: az embernek joga van gazdagnak lenni.

E könyvben a gazdagságról nem jelképes értelemben fogunk szólni; valóban gazdagnak lenni nem azt jelenti, hogy az ember elégedettnek érzi magát, vagy hogy kevéssel is beéri.

Senki sem lehet kevéssel elégedett, ha alkalma van rá, hogy annál többet birtokoljon és élvezzen.

A Természet célja a haladás és a kibontakozás. Minden egyes embernek szert kell tennie mindarra, ami gyarapíthatja erejét és hatalmát, eleganciáját, szépségét és életének pompáját - ennél kevesebbel megelégedni bűn.

Akiknek kívánságuk szerint mindenük megvan, hogy olyan életet éljenek, aminek a megélésére csak képesek, mind gazdagok - s akinek nincs sok pénze, nem teheti meg mindazt, amit szeretne.

Az élet olyan fejletté vált, s annyira bonyolult lett, hogy még a legátlagosabb férfi vagy nő is jókora vagyonnal kell bírjon, ha olyan életet akar élni, ami akár csak megközelíti a teljességet.

Minden egyes személy természetes módon el akarja érni mindazt, amivé válni képes. A belső lehetőségek megvalósításának e vágya az emberi természet lényegi velejárója - óhatatlan, hogy mindazzá akarjunk válni, amivé csak válhatunk.

Az életben elért siker azt jelenti, hogy azzá válunk, amivé lenni szeretnénk. Csak akkor válhatsz azzá, amivé szeretnél, ha ki tudod aknázni a lehetőségeket - s csak akkor tudod a dolgoknak korlátozatlanul hasznát venni, ha eléggé meggazdagszol, hogy megvásárolhasd őket!

A gazdagság bölcsességének megértése tehát a leglényegesebb tudás minden ismeret-formák között. Nincs abban semmi kivetnivaló, ha valaki meg akar gazdagodni. Ez nem egyszerűen a pénz éhsége magának a pénznek a kedvéért.

A gazdagság iránti vágy valójában a termékenyebb, teljesebb és bőségesebb élet iránti vágy, s e kívánság igen dicséretes.

Az az ember, aki nem akar teljesebb életet élni, valójában abnormális - s abnormális az is, aki nem kívánkozik arra a pénzre, amire szüksége van.

Életünk gyújtópontjában három fő indíték áll:

  1. élünk a test kedvéért,
  2. élünk az elme kedvéért és
  3. élünk a lélek kedvéért.

Ezek egyike sem jobb vagy szentebb a másiknál; mind egyaránt kívánatosak.

E három - a test, az elme és a lélek - egyike sem lehetne teljes, ha a többiek bármelyikének teljes élete és kifejeződése csorbát szenvedne.

Korántsem helyes és nemes dolog csupán a lélek kedvéért élni, s eltagadni az elmét vagy a testet - s hiba volna csak az intellektusért élni, s megtagadni a testet és a lelket. A tökéletes harmónia érdekében az élet e három vonatkozását egymással elegyíteni kell, s megfelelő egyensúlyt kell közöttük kialakítani.

Tudjuk, milyen súlyos következményekkel jár, ha valaki csupán a testének él, s mind elméjének, mind pedig lelkének fittyet hány. S látjuk azt is, hogy a valódi élet mindannak teljes kifejezését jelenti, amit testünkből, elménkből és lelkünkből ki tudunk hozni.

Nem lehet valaki igazán boldog és elégedett, ha testének nem működik tökéletesen minden életfunkciója, s ugyanez áll az ember elméjére és lelkére is. Valahányszor elmarad egy lehetőség kifejeződése, vagy egy-egy célkitűzés dugába dől, valamilyen kielégítetlen vágy lép fel.

A vágy nem egyéb, mint egy önnön kifejezését kereső lehetőség, vagy egy teljesítményre törő funkció.

  1. TÉNY: Az ember nem élhet testileg teljes életet jó táplálék, kényelmes öltözet és meleg otthon nélkül; nem kényszerülhet továbbá túlerőltetett munkára. A testi élet ezen felül a pihenést és a felüdülést sem nélkülözheti.
  2. TÉNY: Az ember nem élhet mentálisan teljes életet könyvek, illetve az azok olvasásához szükséges idő nélkül, nem nélkülözheti az utazást és a világ tanulmányozását, s nem lehet meg szellemi társaság nélkül sem. A mentálisan teljes élethez szellemi felüdülés is szükségeltetik, ezért rendelkezésére kell álljanak a művészet és a szépség azon tárgyai, amelyeket használhat, s amelyekben gyönyörködhet.
  3. TÉNY: A lelkileg teljes élethez az embernek szeretetre van szüksége, a szeretet kifejezését pedig eltorzítja a nyomor. A legnagyobb boldogságot az nyújtja számunkra, ha megajándékozhatjuk azokat, akiket szeretünk - a szeretet az adásban találja meg a maga legtermészetesebb és legspontánabb kifejezését. Akinek nincs mit adnia, az nem tudja betölteni szerepét férjként vagy apaként, feleségként vagy anyaként, férfiként vagy nőként.

ÖSSZEFOGLALÁS

Nincs abban semmi szégyellnivaló, ha arra vágysz, hogy gazdag légy. Az is teljesen helyénvaló, ha a legnagyobb figyelemmel tanulmányozod A gazdagság bölcsességét, mivel minden tanulmányok között ez a legnemesebb, s a legszükségesebb.

Ha e tájékozódást elhanyagolod, csak önmagadat hibáztathatod, s a Teremtővel és az emberiséggel szemben is mulasztást követsz el - minthogy a legnagyobb szolgálatot a Teremtő s az emberiség fejlődése javára akkor tehetjük, ha megtesszük a legjobbat, ami tőlünk telik.

Ez felöleli az anyagi eszközök felhasználását a testi élet teljességének érdekében, értelmünk gyarapítását, s lelki életünk kibontakoztatását. Mindezeknél fogva, a legnagyobb fontossággal bír Számodra, hogy gazdag légy.

Részlet Wallace D Wattles, A Gazdagság Bölcsessége című könyvéből

HA TETSZETT OSZD MEG MÁSSAL IS

Vélemény, hozzászólás?

Scroll to top